Difúzní lišty

Difúzní lišty

Difúzní lišta - DLD je plastová perforovaná dvoudílná lišta, která je určena k odvodu difundujících vodních par ze zdiva do volného prostoru. Odstraňuje defekty na omítkách, které vznikají z důvodu nadměrného zkoncentrování vodní páry ve styku svislé omítky s podlahou. Lišty jsou dvoudílné.

Montáž:

Lišta se montuje do úrovně nášlapných vrstev podlahových konstrukcí na dobře očištěné zdivo.

1) Ke zdivu ji lze kotvit pomocí cementových terčíků (obdoba kladení bělninových obkladů) ve vzdálenostech 40 - 60 cm od sebe v úrovni podlahy, nad soklem nebo v úrovni dodatečně provedené hydroizolace, vyrovnat latí do omítníků, u exteriérové lišty do upravených omítníků. Po zatvrdnutí se prostor za lištou ( pokud  je větší než 1,5 cm) vyplní úlomky cihel, aby při omítání nedošlo k zaplnění spáry maltou.

2) Suchou montáž lze provést pomocí natloukacích hmoždinek a distančních podložek, kterými se vymezuje prostor nerovného zdiva s lištou. Podložky je nejlépe zhotovit z umělé hmoty, která trvale odolává vlhkému prostředí.

Před montáží je vhodné opatřit lištu malířskou páskou nebo folií na ochranu před poškozením.

Výrobek splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002Sb. pro určený způsob použití výrobku.


Naše společnost

Sídlo společnosti

Malá Strana 234
742 01 Suchdol nad Odrou

Email

info@vorek.cz

Více o společnosti

Poradenství a prováděcí činnost

Poskytujeme našim stálým zákazníkům poradenství a podporu v oblasti nízkotlaké i vysokotlaké injektáže.

Více informací