Výhody injektážního čerpadla IVS-1

Výhody injektážního čerpadla IVS-1

Konstrukce čerpadla poskytuje našim zákazníkům snadnou obsluhu, údržbu a nízké náklady na opravy.


U jiných čerpadel musí být vyměněn celý válec kvůli sférickému úniku v kulovém sedlu. Naše čerpadlo má ve válci výměnné kulové sedlo, tj. v případě úniku tlaku v kulovém sedle stačí nahradit pouze tuto část za novou.

Výhodou je

  • zlevněná cena za pozdější průběžné opravy = výměna levného sedla na rozdíl od drahého válce
  • při této výměně čerpadlo nemusí být rozděleno komplikovaně na dvě poloviny, jak je obvyklé u ostatních
  • tuto operaci dokáže pracovník provést přímo na místě

Manometr

Díky speciálnímu bezúdržbovému snímači tlaku je zajištěno, že injektážní látka se nedotkne manometru, a proto není nutné po každé injektáži měnit manometr.

Výhodou je

  • snížení nákladů spojených s neustálou výměnou tlakoměrů
  • bezúdržbová konstrukce převodníku tlaku
  • konstantní kontrola přesného tlaku během injektáže
manometr

Plnící láhev

Po konzultaci s našimi zákazníky jsme vyřešili jejich neustálý problém s jinými čerpadly - čištění nákladného zásobníku. V našem čerpadle se používá jako nálevka, standardní PET láhev, která je neustále přístupná všem pracovníkům na stavbě a hlavně je zdarma. Po injektáži stačí vyměnit tuto PET lahev za novou.

Výhodou je

  • čištění plnicí nálevky není nutné = kvůli neadekvátnímu čištění plnicí nálevky (jak je tomu u jiných) může dojít k usazování zbytků injektážních látek na jeho povrchu. Opakované používání nálevky může způsobit, že tyto vytvrzené zbytky vnikají do čerpadla. 
  • PET lahve jsou přístupné na každém staveništi
  • PET lahve jsou zdarma
  • na PET lahvích může každý zákazník používat fix pro přípravu jednoduché orientační škály pro dávkování vstřikovací látky na základě okamžitých požadavků
nádržka

Již 20 let poskytujeme našim zákazníkům rychlé a odborné služby. Provozně řešíme požadavky našich zákazníků a garantujeme opravu už od 24 hodin od přijetí čerpadla. Každé čerpadlo, které opustilo dveře naší továrny, bylo odborně upraveno a testováno našimi mechaniky.


Máme na skladě všechny náhradní díly potřebné pro údržbu nebo opravu našich čerpadel.

Injektážní pístové čerpadlo IVS-1 v naší nabídce 

Naše společnost

Sídlo společnosti

Malá Strana 234
742 01 Suchdol nad Odrou

Email

info@vorek.cz

Více o společnosti

Poradenství a prováděcí činnost

Poskytujeme našim stálým zákazníkům poradenství a podporu v oblasti nízkotlaké i vysokotlaké injektáže.

Více informací