EPICOL INJ LV

EPICOL INJ LV

Nízko–viskózní epoxidová pryskyřice.

Velice kvalitní nízko–viskózní epoxidová pryskyřice pro konstrukční lepení trhlin a mikro trhlin v suchém nebo mokrém betonu, může být použit jako lepidlo pro spoje a kotvení. Je dobře odolný vůči alkáliím, ropným derivátům, kyselinám, zředěným organickým kyselinám, soli a roztokům.

VLASTNOSTI

 • Nízká viskozita
 • Pro suché a mokré aplikace
 • Hluboké proniknutí do mikrotrhlin
 • Bez rozpouštědel
 • Vynikající přilnavost k betonu
 • Dlouhá doba zpracovatelnosti
 • Vytvrzená pryskyřice je neškodná pro životní prostředí a odolná vůči biologickým atakům.

POUŽITÍ

 • EPICOL INJ-LV se injektuje nízkotlakým čerpadlem.
 • Injektáž začíná v nejnižším bodě pro vertikální aplikace, a v nejmenší trhlině pro horizontální. Začněte injektáž prvního pakru. Injektujte trhlinu, dokud se pryskyřice nedostane k dalšímu pakru a tento postup opakujte u každého pakru, dokud nebude trhlina zcela naplněna. Nikdy nemíchejte více pryskyřice, než může být během doby zpracovatelnosti použito. Čerpadlo vypláchněte rozpouštědlem SOLVANT 2000.
 • EPICOL INJ-LV je plně vytvrzen po jednom dni a injektážní pakry mohou být odstraněny.
 • EPICOL INJ-LV lze použít jako vynikající lepidlo pro slepování plochých dílů. Na plochých částech se EPICOL Inj LV aplikuje štětcem. Stlačte jej po dobu 24 hodin. EPICOL INJ-LV může být mechanicky zatěžován po 48 hodinách.


Naše společnost

Sídlo společnosti

Malá Strana 234
742 01 Suchdol nad Odrou

Email

info@vorek.cz

Více o společnosti

Poradenství a prováděcí činnost

Poskytujeme našim stálým zákazníkům poradenství a podporu v oblasti nízkotlaké i vysokotlaké injektáže.

Více informací