AV-PUR 6010

AV-PUR 6010

Dvou-složková pryskyřice, pomalejší verze.

Dvou-složková polyuretanová pryskyřice pro zpevňování hornin, stavebních konstrukcí,kotvení a hydroizolaci prováděné tlakovou injektáží zařízeními s poměrem složek 1:1 objemově. Začátek reakce po 10 minutách po smíchání složek – pomalejší verze.

Složka B je pro AV-PUR 6001 a AV-PUR 6010 stejná.

VLASTNOSTI

  • Dobrá adheze ke stavebním materiálům a horninám
  • Tvrdost
  • Pevnost
  • Vodotěsnost

POUŽITÍ

  • Výrobek je určen pro injektáž dvousložkovými čerpadly vybavenými směšovačem s poměrem míchání 1:1 (čerpadlo AVD). K promíchání složek hmoty dochází ve směšovači čerpadla.


Naše společnost

Sídlo společnosti

Malá Strana 234
742 01 Suchdol nad Odrou

Email

info@vorek.cz

Více o společnosti

Poradenství a prováděcí činnost

Poskytujeme našim stálým zákazníkům poradenství a podporu v oblasti nízkotlaké i vysokotlaké injektáže.

Více informací