PU F400

PU F400

Jedno-složková pryskyřice - FLEXIBILNÍ.

Flexibilní jednosložková hydrofobní hmota pro zastavení průsaků vody v pohyblivých trhlinách a spárách v betonu a zděných konstrukcích.

Vlastnosti

 • Adaptabilní reakční doba
 • Reaguje s vodou a vytváří flexibilní polyuretan s uzavřenou strukturou buněk
 • Tvoří chemicky odolnou bariéru
 • Utěsnění proběhne ve velmi krátkém čase
 • Výsledný produkt se nesmršťuje ani nenabývá
 • Systém bez rozpouštědel

Aplikace

 • Utěsňování nepohyblivých i pohyblivých prasklin
 • Utěsňování dilatačních spár
 • Utěsňování plynu a vody
 • Injektáže čistíren odpadních potrubí
 • Utěsňování šachet


Naše společnost

Sídlo společnosti

Malá Strana 234
742 01 Suchdol nad Odrou

Email

info@vorek.cz

Více o společnosti

Poradenství a prováděcí činnost

Poskytujeme našim stálým zákazníkům poradenství a podporu v oblasti nízkotlaké i vysokotlaké injektáže.

Více informací