PU HF300

PU HF300

Jednosložková polotvrdá polyuretanová pryskyřice

Jednosložková polotvrdá polyuretanová pryskyřice s uzavřenými buňkami reagující za přítomnosti vody bez ředidel a ftalátů. Vyznačuje se nízkou viskozitou, rychlou reakcí a vysokým koeficientem roztažnosti.
Lze použít pro zastavení vzlínající vlhkosti, ale také pro zastavení vysokotlakých vodních průsaků. Zastavení úniků vody v základech, jako jsou podzemní stěny, piloty. K zastavení úniků vody ve velkých trhlinách, dutinách a štěrkových vrstvách. Injektáže v dolech, tunelech, potrubích, TBM aplikace. Injektáže v kombinaci s cementovou směsí. Injektáže trhlin a vrstev štěrku v betonových konstrukcích. Velice vhodný pro svou viskozitu k injektáži zdiva proti zemní a vzlínající vlhkosti, kde se po vytvrdnutí hmoty ve zdivu vytvoří mechanická bariéra. Zastavení průsaků vody v kanalizacích.


Naše společnost

Sídlo společnosti

Malá Strana 234
742 01 Suchdol nad Odrou

Email

info@vorek.cz

Více o společnosti

Poradenství a prováděcí činnost

Poskytujeme našim stálým zákazníkům poradenství a podporu v oblasti nízkotlaké i vysokotlaké injektáže.

Více informací